rinok2020_01.jpg
rinok2020_02.jpg
rinok03.jpg
bg2020_01.jpg
divadlo01.jpg
divadlo02.jpg
puncobranie.jpg
rinok01.jpg
rinok02.jpg
bg2020_02.jpg
previous arrow
next arrow

Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje osoba alebo firma, občianskému združeniu UŽITOČNÍ ĽUDIA, so sídlom Nádražná 889/12, 958 01 Partizánske, IČO 52317307, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky s registračným číslom VVS/1-900/90-56253 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracováva tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • ičo, dič
 • facebook fun page
 • instagram meno
 • web stránka
 • logo

Všetky Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, e-mail, telefónne číslo, ičo, dič, facebook fun page, instagram meno, web stránka, logo) sú potrebné na prihlásenie na podujatie Baťoviansky rínok. Údaje sú využívané na:

 • vedenie zoznamu predajcov na Rínku
 • aktívnu komunikáciu s dotknutou osobou (e-mail, telefónne číslo)
 • tvorbu reklamnej kampane na sociálnych sieťach Facebook a Instagram
 • vyhotovenie reklamných materiálov v tlačenej alebo digitálnej podobe

Tieto údaje budú Správcom spracované do 31. septembra 2021 a potom budú odstránené.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to vyplnením formulára, a to na linku:

https://www.uzitocniludia.sk/index.php/zrusenie-suhlasu-gdpr

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Správca sa zaručuje, že osobné údaje nikdy neposkytne tretej strane na spracovanie.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
­